Pôvodná myšlienka

     Pôvodnou myšlienkou bolo vytvoriť ples pre členov OZ DFS a jeho priaznivcov.  Organizátori mali na zreteli, aby ples dopadol čo najlepšie  a preto oslovili o spoluorganizáciu mesto Svit. Mesto Svit  túto myšlienku podporilo a tak vznikol v roku 2009 Reprezentačný ples pri príležitosti 75. výročia založenia mesta Svit.

Hlavnou ideou bolo, aby v programe plesu reprezentovali svoju činnosť zoskupenia s pôsobnosťou v kultúrno-záujmovej činnosti spolupracujúce s mestom SvitOZ DFS Svit.  

Aj v budúcnosti  chcú organizátori na túto tradíciu nadviazať. Budú dávať priestor hlavne obyvateľom mesta Svit, aby sa mohli v programe  prezentovať. Takto podporia zviditeľniť málo známe osobnosti, ktoré sú niečím výnimočné a  o ktorých spoluobčania ani netušia, čo sa v nich skrýva.

Tento systém, by dopomohol pri  objavovaní  talentov v našom meste. Zároveň by zaručoval, že každý ďalší ročník plesu by mal iný charakter.

V druhej rade sa touto formou majú možnosť prezentovať aj firmy pôsobiace v meste a spolupracujúce s mestom Svit a OZ DFS. Zároveň sa budú občania Svitu  mať možnosť dozvedieť niečo viac o ich pôsobnosti vo Svite.

Táto webová stránka má pomôcť pri ďalšej realizácii plesu. Chceme poznať váš názor, postrehy. Môžete si stiahnuť fotografie, program plesu, alebo plagát, prípadne rezervovať lístky na ďalší ples. Veríme, že sa budete radi informovať o ďalšom priebehu príprav na  ples.