Program plesu

Podrobný     program

REPREZENTAČNÉHO PLESU 2009

 

20.00h             Navodenie atmosféry  - Legenda  

20.15h             Privítanie hostí - moderátorka

20.20h             Prípitok

20.30               Večera

20.40h             Otvorenie plesu módnou prehliadkou

                              SOŠ pyžama

                              TS Štýl - Snehová vločka

                              SOŠ  Voda a Strom

                              TS Štýl Húsenka Júlinka

                              SOŠ  Slávnostné šaty biele  a  ružové                                   

                              Gruzínsky súbor Šavlego, Tbilisi                                                          

21.00h            Tanečné kolo + predaj tomboly

 

21.30h             Vystúpenie DFSJ - Faśangy,

                        Gruzínsky súbor Šavlego, Tbilisi 

                        DFSJ  zemplínsky blok

 

22.00h             Tanečné kolo

22.00h             Káva

22.30h             Vystúpenie ĽH Haluška

23.00h             Žrebovanie tomboly

24.00h             Kapustnica

24.30h             Vystúpenie ĽH Haluška

01.00h             Tanečné kolo

01.30h             Vystúpenie ĽH Haluška

02.00h             Tanečné kolo

02.30h             Vystúpenie ĽH Haluška

03.00h             Tanečné kolo

03.30h             Vystúpenie ĽH Haluška

04.00h             Tanečné kolo

04.30h             Vystúpenie ĽH Haluška

04.00h             Tanečné kolo

05.30h             Prestávka

06.00h             Záver plesu